Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng và tổ chức hỗ trợ Chính quyền trong công tác nhân đạo, có nhiệm vụ trực tiếp trợ giúp và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương cải thiện cuộc sống về vật chất và tinh thần, vươn lên trong cuộc sống. Hội tập hợp những người tự nguyện hoạt động vì mục đích nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh “Làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh gìau có, phồn thịnh nhất ở Miền Bắc nước ta” như lời dạy của Bác Hồ.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào năm 1969. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng với vai trò là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.
Tầm nhìn đến năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc trở thành Hội vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo của tỉnh, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với thách thức và tình huống trong công tác nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ Vĩnh phúc là thành viên cuả Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào quốc tế Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

 


CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng của Hội:

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan có chức năng nhân đạo, từ thiện, Hội giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Hội có nhiệm vụ thực hiện chức năng tham m­ưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong công tác vận động quần chúng, tập hợp mọi ng­ười Việt Nam ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, nam nữ, hoạt động vì mục đích nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, để xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Hội Chữ thập đỏ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hội vừa tham mưu vừa phản ánh nguyện vọng chính đáng của dân nhất là người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đối với Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ của Hội: Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức, nhân viên trong cơ quan về công tác vận động Hội viên, Thanh Thiếu niên Chữ thập đỏ và tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện 7 lĩnh vực hoạt động đã được cụ thể trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ, gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo; Hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc trong chiến tranh, thiên tai, thảm hoạ; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ.

———————————————————————————————————————————————–

TỔ CHỨC BỘ MÁY HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC

I. Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc

1. Chủ tịch: Ông Trần Phú Phương
Điện thoại : 098.811.0868
Email: tranphuphuongvp@gmail.com 

Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung, chỉ đạo các công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ và phát triển hội, công tác thanh tra, công tác thi đua khen thưởng; Chủ tài khoản cơ quan tỉnh Hội.

2. Phó Chủ tịch: Lê Văn Long
Điện thoại :098 489 5232
Email : levanlong@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phòng Chăm sóc sức khỏe. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội các công việc đã được phân công và công việc được ủy quyền giải quyết. Được ký thay Chủ tịch và chịu trách nhiệm đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách.

3. Phó chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Điện thoại :098 914 02 68
Email : lienuynhvp81@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phòng Công tác xã hội và Truyền Thông. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội về công việc thuộc các lĩnh vực được phân công. Có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội các công việc đã được phân công và công việc được ủy quyền giải quyết. Được ký thay Chủ tịch và chịu trách nhiệm đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách.

4. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Kiệm
Điện thoại :0913 374 966
Email : nguyenkiem1966@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh;  Văn phòng tỉnh Hội; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội về công việc thuộc các lĩnh vực được phân công. Có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội các công việc đã được phân công và công việc được ủy quyền giải quyết. Được ký thay Chủ tịch và  chịu trách nhiệm đối với các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn được phụ trách.

II. Cơ cấu tổ chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc

1. Văn phòng tỉnh Hội

– Chánh  Văn phòng: Bà Đào Phương Thùy
Điện thoại: 097 765 8988

– Phòng Văn thư
Điện thoại: 0211 3 862.682

– Phòng Kế toán
Điện thoại : 0211 3 726.493

2. Phòng Công tác xã hội và Truyền thông

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kỳ Anh
Điện thoại: 0914.428.866

Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại: 097 745 92 26

3. Phòng Chăm sóc sức khỏe

Trưởng phòng: Ông Vũ Kiên Kường
Điện thoại: 0985 193 024

III. Các đơn vị trực thuộc tỉnh Hội

1. Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc mầu da cam/Dioxin và người tàn tật

Giám đốc: Ông Trần Văn Vạn
Điện thoại : 098 834 55 78

2. Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo

Giám đốc phụ trách: Ông Đào Trọng Hiếu
Điện thoại: 0979.914.6748

Phó Giám đốc phụ trách: Bà Hà Thị Nhung

Điện thoại: 0348.878.868

IV. Các huyện, thành, thị Hội và tương đương

1. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Vĩnh Yên

Chủ tịch: Ông Phan Tiến Long
Điện thoại: 091 469n38 28

2. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Phúc Yên

Chủ tịch: Bà Bùi Thị Hương Hải
Điện thoại: 096. 599 33 38

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Lô

Chủ tịch: Ông Nguyễn Anh Tài
Điện thoại: 098 557 6319

4. Hội Chữ thập đỏ huyện Lập Thạch

Chủ tịch: Ông Trần Văn Toàn
Điện thoại: 0984 915 800

5. Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Tường

Chủ tịch: Ông Lê Văn Thắng
Điện thoại: 0918 545 288

6. Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên

Chủ tịch: Ông Bùi Ngọc Đạo
Điện thoại: 0985 235 363

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lạc

Chủ tịch: Ông Quảng Tuấn Anh
Điện thoại: 0949 246 345

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Dương

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hưng
Điện thoại: 098 283 41 98

9. Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đảo

Chủ tịch phụ trách: Ông Nguyễn Trọng Dân
Điện thoại: 097 303 85 55

———————————————————————————————————————————————-

Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026

là đồng chí Vũ Việt Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

———————————————————————————————————————————————-

CÁC ỦY VIÊN BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Ủy viên Ban Thường vụ cơ cấu lãnh đạo Sở Y tế: Tham mưu và chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân; Công tác Sơ cấp cứu; Các nồi cháo tình nguyện, Bếp ăn tình thương trong các bệnh viện. Các chương trình phối hợp công tác giữa Ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác hiến máu tình nguyện của đội ngũ các thầy thuốc, y bác sỹ, lương y  và hoạt động hỗ trợ giúp cho những đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy viên Ban Thường vụ cơ cấu lãnh đạo Sở GD – ĐT: Tham mưu và chỉ đạo công tác Thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong các trường học, các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, công tác nhân đạo, từ thiện đối với cán bộ, viên chức của ngành Giáo dục – Đào tạo, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Tham gia chỉ đạo và theo dõi các chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Sở Giáo dục đào tạo và Đoàn Thanh niên tỉnh.

3. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo MTTQ: Tham mưu và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện trong các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; Các hoạt động trợ giúp nhân đạo, từ thiện của các Hội, Đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang ở tỉnh. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Tham mưu giúp Ban Chấp hành để kêu gọi, thu hút sự giúp đỡ, tài trợ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đối với hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Đoàn Thanh niên: Tham mưu và chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia hội viên Chữ thập đỏ, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện  và công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ ngoài trường học, công tác hiến máu tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. Tham gia chỉ đạo và theo dõi các chương trình phối hợp công tác giữa Hội Chữ thập đỏ với Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục đào tạo.

5. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Sở LĐTB&XH: Tham mưu và chỉ đạo công tác chính sách và công tác nhân đạo, từ thiện trợ giúp cho các gia đình chính sách, người dễ bị tổn thương, gia đình có công với Cách mạng trên địa bàn tỉnh. Các nội dung, chương trình phối hợp hoạt động giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em, Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em với Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Tham mưu giúp Ban chấp hành theo dõi các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hiến máu tình nguyện, vận động và huy động nguồn lực từ các Doanh nghiệp. Công tác huấn luyện và tổ chức sơ cấp cứu ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tham mưu và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện, cứu hộ, cứu nạn, khắc phụ hậu quả thiên tai, thảm họa, hiến máu tình nguyện trong các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp hoạt động tuyên truyền và giáo dục Luật Nhân đạo Quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh. Giúp Ban Chấp hành theo dõi, chỉ đạo các chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

7. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Hội Cựu chiến binh: Tham mưu và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện trong các đối tượng nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp hoạt động tuyên truyền và giáo dục Luật Nhân đạo Quốc tế, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Giúp Ban Chấp hành theo dõi, chỉ đạo các chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam với Hội Chữ thập đỏ.

8. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu Hội Phật giáo: Tham mưu giúp Ban Chấp hành vận động và kêu gọi các nguồn lực để thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện từ các tổ chức tôn giáo, các nhà chùa, các giới tăng ni, phật tử đối vơi những đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh.

9. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tham mưu và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện, Hiến máu tình nguyện trong tổ chức Hội Phụ nữ các cấp. Các hoạt động, chương trình phối hợp công tác giữa Hội Chữ thập đỏ với Hội Phụ nữ các cấp. Giúp Ban Chấp hành về công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tổ chức các cấp Hội Phụ nữ; triển khai các hoạt động nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ trong Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp.

10. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Hội Nông dân: Tham mưu và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện, Hiến máu tình nguyện trong tổ chức Hội Nông dân các cấp. Các hoạt động, chương trình phối hợp công tác giữa Hội Chữ thập đỏ với Hội Nông dân các cấp; vận động hội viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và tham gia thành viên, hội viên Chữ thập đỏ.

11. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh: Tham mưu giúp Ban Chấp hành để kêu gọi, thu hút sự giúp đỡ nhân đạo, từ thiện từ các tổ chức tôn giáo, các tăng ni, phật tử đối với những đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Hội Cựu chiến binh: Giúp Ban Chấp hành theo dõi và chỉ đạo thực hiện các chương trình hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh. Hội nạn nhân da cam với Hội Chữ thập đỏ về công tác nhân đạo, từ thiện trong các cấp hội.

13. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Giúp Ban Chấp hành theo dõi và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện trong lực lượng Phụ nữ. Các hoạt động, chương trình phối hợp công tác giữa Chữ thập đỏ với Phụ nữ.

14. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh: Giúp Ban Chấp hành theo dõi và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện trong lực lượng Nông dân tỉnh. Các hoạt động, chương trình phối hợp công tác giữa Chữ thập đỏ tỉnh với Hội Nông dân tỉnh.

15. Ủy viên Ban Chấp hành cơ cấu lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh: Giúp Ban Chấp hành theo dõi và chỉ đạo công tác nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động, chương trình phối hợp công tác giữa Hội Chữ thập đỏ với Liên đoàn Lao động  và Công đoàn viên chức tỉnh; công tác phát triển tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

16. Các ông, bà Ủy viên BTV, BCH thuộc các trung tâm, phòng chức năng: Tham mưu giúp Ban Chấp hành để theo dõi và chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của phòng, Trung tâm.

17. Các ông, bà Ủy viên BTV, BCH là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành, thị Hội: Giúp Ban Chấp hành theo dõi và chỉ đạo toàn diện công tác Chữ thập đỏ trên địa bàn Huyện, Thành Hội của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SuperWebTricks Loading...