Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, những năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên diện rộng. Đặc biệt là việc vận động nguồn xã hội hóa gắn với việc thực hiện Thông tri số 25-TT/TU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và thực hiện tốt các hoạt động an sinh -xã hội. Do vậy, tính đến hết năm 2018,  tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 0,77%. Nhiều địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ đã thực sự vươn lên thoát nghèo mang tính bền vững.


Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận 300 suất quà Tết tặng cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do Công ty TNHH Kết Hiền tài trợ

Để cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Thành ủy đã ra Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về giảm nghèo-giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và giao cho Hội Chữ thập đỏ thành phố là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện và làm nòng cốt, cầu nối giữa nhà tài trợ  với các “Địa chỉ nhân đạo”. Điển hình là Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”… Hội Chữ thập đỏ thành phố là cơ quan duy nhất tổ chức vận động, tiếp nhận, phối hợp với các ngành chức năng thống nhất đối tượng trợ giúp để tránh sự chồng chéo.

 Trong quá trình thực hiện Hội Chữ thập đỏ thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kết nối, tập hợp được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng đồng hành  ủng hộ nguồn lực cho mọi hoạt động nhân đạo. Nhiều mô hình trợ giúp nhân đạo được hình thành, hoạt động có hiệu quả cụ thể như: Mô hình nhận đỡ đầu sinh viên nghèo vượt khó; Mô hình làm nhà Chữ thập đỏ; Mô hình trợ giúp hàng tháng…đã được duy trì hơn 10 năm, số địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng mang tính bền vững, giá trị hoạt động nhân đạo hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Cụ thể năm 2018 giá trị hoạt động nhân đạo đạt gần 7 tỷ đồng.

Có được những kết quả trên, Hội Chữ thập đỏ thành phố luôn làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố kịp thời ra các văn bản chỉ đạo công tác Hội. Đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố luôn năng động, sáng tạo trong cánh nghĩ, cách làm và luôn thể hiện tính công khai, minh bạch trong việc lựa chọn đối tượng cần trợ giúp. Công tác khảo sát lập hồ sơ giới thiệu “địa chỉ nhân đạo” được làm bài bản, khoa học, được nhiều nhà tài trợ trong và ngoài nước đánh giá cao, 100% số địa chỉ nhân đạo khi trình đều được các nhà tài trợ giúp đỡ. Tiền, hàng của nhà tài trợ đều được trao tận tay người hưởng lợi trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và nhà tài trợ. Các địa chỉ được trợ giúp dần ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, nhiều sinh viên ra trường đã có công ăn, việc làm ổn định, nhiều hộ gia đình sau khi được làm nhà, đời sống kinh tế, tinh thần được cải thiện đáng kể. Những đơn vị đã góp phần giảm nghèo bền vững cho thành phố, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô; Công ty Cổ phần Prime Group; Công ty TNHH Thương Mại Kết Hiền; Ngân hàng Agribank Vĩnh Phúc; Ngân hàng Vietcombank Vĩnh Phúc và cá nhân Thượng tọa Thích Giác Minh-Trụ trì Chùa Tích Sơn… Góp phần giáo dục, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đồng thời cũng giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp định hướng, tổ chức các hoạt động nhân đạo đúng mục đích, theo hướng phát triển bền vững, với sự nêu gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hợp tác với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực phục vụ mục đích nhân đạo. Trong thời gian tới Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”. Phấn đấu năm 2019, giá trị hoạt động nhân đạo đạt 10 tỷ đồng và xây dựng  nhiều công trình nhân đạo mang tính bền vững để chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899-29/12/2019).

Trần Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SuperWebTricks Loading...