Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc!

Kế hoạch tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-TƯHCTĐ ngày 15/02/2019 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Về việc triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2019. Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2019 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; Tạo phong trào thi đua làm công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

– “Tháng Nhân đạo” là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, được tổ chức thiết thực, hiệu quả có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phát huy được vai trò nòng cốt, cầu nối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu: Các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh phấn đấu vận động và trợ giúp được từ 1.500-2.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong “Tháng Nhân đạo” năm 2019.

Trong đó: Mỗi đơn vị huyện, thành Hội phấn đấu trợ giúp được từ 200 – 300 lượt người (Riêng Hội Chữ thập đỏ TP.Vĩnh Yên, TP.Phúc Yên, huyện Vĩnh Tường phấn đấu mỗi đơn vị trợ giúp được từ 350 – 400 lượt người do có nhiều Doanh nghiệp đóng trên địa bàn).

 • Đối tượng trợ giúp: Là người nghèo,nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng là nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, bệnh nhân là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các Bệnh viện và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

3. Thời gian: Từ ngày 01/5 – 31/5/2019, trong đó có 2 tuần cao điểm (từ ngày 08/5 – Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đến ngày 19/5 – Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội).

4. Địa điểm: Phạm vi tổ chức trên toàn tỉnh, lồng ghép các sự kiện: “Những giọt máu hồng Hè và Chương trình Hành trình đỏ lần thứ VII- 2019”; “Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2019”….

 • Chủ đề: “Tháng Nhân đạo” năm 2019 tổ chức với chủ đề “Chia sẻ và lan tỏa” nhằm đề cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện.
 • Các hoạt động cụ thể:

*Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

 • Phòng Công tác xã hội và truyền thông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 6 huyện, thành phố: Phúc Yên,  Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên, Yên Lạc tổ chức triển khai xây và hoàn thiện 20 “Nhà tình nghĩa” cho người nghèo và nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh II tài trợ.
 • Phòng Chăm sóc sức khỏe phối hợp với Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho 500 người nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Lập Thạch và Sông Lô.
 • Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo tổ chức triển khai Chương trình “Những giọt máu hồng hè và Chương trình Hành trình đỏ lần thứ VII – 2019” trên địa bàn tỉnh.
 • Trung tâm trợ giúp nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin và người tàn tật tỉnh: Phối hợp tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
 • Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ em mồ côi: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo có người khuyết tật và trẻ em mồ côi.

*Hội Chữ thập đỏ huyện, thành phố:

 • Phối hợp với Phòng CTXH&TT tổ chức kiểm tra, giám sát xây Nhà tình nghĩa cho đối tượng trên địa bàn do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh II tài trợ.
 • Hội Chữ thập đỏ huyện Lập Thạch, Sông Lô phối hợp với Phòng Chăm sóc sức khỏe chuẩn bị các điều kiện như: Lựa chọn đối tượng, địa điểm và các điều kiện….tổ chức Chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo do Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup tài trợ.

          – Tham mưu với BCĐ HMTN huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động HMTN theo Kế hoạch BCĐ HMTN tỉnh. Đặc biệt cao điểm “Tháng nhân đạo”- tháng 5/2019.

– Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…vận động ủng hộ Quỹ nhân đạo và triển khai các hoạt động về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ do Trung ương, tỉnh yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

– Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” đối với Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố đảm bảo các nội dung, tiến độ đề ra.

– Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Lao động TB&XH và chỉ đạo các huyện, thành Hội tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp xác lập phần mềm “Địa chỉ nhân đạo” để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có hướng chỉ đạo, vận động và điều phối trợ giúp “Địa chỉ nhân đạo” theo hướng phát triển bền vững.

– Phối hợp với các cơ quan truyền thông như: Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin GTĐT tỉnh…tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của “Tháng Nhân đạo” 2019. Triển khai trong trang Web và Bản tin nhân đạo của tỉnh Hội.

– Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 tại tỉnh Hội,  đánh giá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thánh tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tài trợ trong “Tháng Nhân đạo” – 2019.

2. Hội Chữ thập đỏ huyện, thành phố:

– Báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 tại địa phương.

– Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2019, xong trước ngày 22/03/2019. Giao mục tiêu phấn đấu vận động và trợ giúp cụ thể cho các Hội cơ sở.

– Phối hợp với UB MTTQ, Phòng LĐTBXH cùng cấp và chỉ đao Hội cơ sở tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp gắn với “Địa chỉ nhân đạo”.

–  Phối hợp với các cơ quan truyền thông như: Đài truyền thanh địa phương, Bản tin tuyên truyền…tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của “Tháng Nhân đạo” năm 2019.

 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả “Tháng Nhân đạo” năm 2019: Vào tuần cuối tháng 5/2019.
 • Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2019 theo biểu mẫu tổng hợp (có mẫu đính kèm) và gửi về tỉnh Hội (Qua phòng CTXH&TT) theo địa chỉ gmail: ctxhttvp@gmail.com trước ngày 20/6/2019, bản cứng gửi theo đường Công văn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tháng Nhân đạo” năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đề nghị Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, các phòng, trung tâm, các Hội tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra./.

Bình luận 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tổ chức quản lý: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH VĨNH PHÚC
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Phú Phương-Chủ tịch Hội
Phố Đào Sư Tích, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (+84) 02113.862.682 - Email: hoichuthapdotinhvinhphuc@gmail.com
© Ghi rõ nguồn "Website Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc" khi phát lại thông tin từ website này
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc.

Thống Kê Truy Cập

1002597
Visit Today : 76
This Month : 2597
This Year : 2597