Văn bản

Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
412 /BC-CTĐ18-12-2018Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 – 2018, HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP ĐÀ NẴNG.Tải về
47/BC-BCĐQG03-05-2018Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện, giai đoạn 2008-2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giai đoạn 2018-2022Tải về
144-NQLT/TƯHCTĐ-TCCT18-08-2011Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2011-2015Tải về
03 /NQLT-BYT-HCTĐ16-11-2010Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020Tải về
271-CTPH/TƯHCTĐ-BĐTĐCS14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
274-CTPH/TƯHCTĐ-LHTCHNVN14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
268 CTPH/UBDT-TƯHCTĐ14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
272-CTPH/TƯHCTĐ-UBATGTQG14-10-2013Chương trình phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông và sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông tại cộng đồng, giai đoạn 2013-2018Tải về
270-CTPH/TƯHCTĐ-TTXVN14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
275-CTPH/TƯHCTĐ-LMHTX14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
273-CTPH/TƯHCTĐ-TƯGHPG14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
267 CTPH/TƯHCTĐ-BLĐTBXH14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
266 CTPH/TƯHCTĐ-BCA14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Công an trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về
269 -CTPH/TƯHCTĐ-ND14-10-2013Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Báo Nhân Dân trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2013 - 2018Tải về