Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan có chức năng nhân đạo, từ thiện, Hội giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Hội có nhiệm vụ thực hiện chức năng tham m­ưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong công tác vận động quần chúng, tập hợp mọi ng­ười Việt Nam ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, nam nữ, hoạt động vì mục đích nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, để xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Hội Chữ thập đỏ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hội vừa tham mưu vừa phản ánh nguyện vọng chính đáng của dân nhất là người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đối với Đảng và Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức, nhân viên trong cơ quan về công tác vận động Hội viên, Thanh Thiếu niên Chữ thập đỏ và tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện 7 lĩnh vực hoạt động đã được cụ thể trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ, gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo; Hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc trong chiến tranh, thiên tai, thảm hoạ; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ.

SuperWebTricks Loading...