Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐVC ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Vĩnh Phúc “Về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023”. Công đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch số 10/KH-CTĐVP “Về tổ chức Đại hội Công đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022”. Đại hội Công đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017; thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; đề xuất kiến nghị với tổ chức đảng, chính quyền Hội về những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (gọi tắt là CNVCLĐ); nâng cao uy tín, vị thế hoạt động công tác công đoàn của Hội.

Đại hội diễn ra trong 01 ngày, dự kiến cuối tháng 8/2017. Đại hội công đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ mới là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới Công đoàn Hội tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của từng ủy viên Ban Chấp hành công đoàn Hội Chữ thập đỏ khóa mới; coi trọng chất lượng hoạt động tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian, kinh phí. Phương châm của Đại hội công đoàn Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ mới là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN QUỐC TOẢN
Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SuperWebTricks Loading...