Sáng 25/7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức danh lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.


Hội nghị cũng đã kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đồng chí Triệu Thống, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tú, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn vào Ban Chấp hành Tỉnh Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Việc bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên vào Ban Chấp hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự phối hợp hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phòng CTXH&TT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SuperWebTricks Loading...