Trong những năm qua, công tác hiến máu tình nguyện đã được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện triển khai nghiêm túc, hiệu quả và có tính lan tỏa, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Xác định hiến máu nhân đạo là một trong những chính sách xã hội của Nhà nước, phù hợp với truyền thống đạo lý dân tộc. Đồng thời với nhận thức chia sẻ những rủi ro, đồng cảm với những số phận, hoàn cảnh khó khăn. Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tam Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền về tính nhân đạo, ý nghĩa cao đẹp và lợi ích của việc hiến máu, đặc biệt là tác dụng của việc hiến máu đối với sức khỏe người tham gia hiến máu. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai như: viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi… Qua đó, phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai tới tất cả các đối tượng và đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tam Dương đã tổ chức được 3 đợt hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của trên 2.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn huyện. Kết quả thu được 1.663 đơn vị máu an toàn (vượt chỉ tiêu giao).
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SuperWebTricks Loading...